VYRADENIE BATHORY MALO JASNÉ DÔVODY

VYRADENIE BATHORY MALO JASNÉ DÔVODY

článokSlovenská filmová a televízna akadémia (ďalej SFTA) splnila podmienky stanovené Academy of Motion Picture Arts and Sciences, preto je oprávnená za Slovensko navrhovať film, ktorý bude zaradený do výberu na nominácie v kategórii Foreign Language Film Award.

Výber filmu nie je výberom najlepšieho slovenského filmu, ale výberom najlepšieho z tých slovenských filmov, ktoré spĺňajú kritériá Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ktorá je organizátorom ceny, o ktorú sa slovenská kinematografia chce uchádzať.

Prezídium informovalo 18. augusta 2008 svojich členov, že v období stanovenom Academy of Motion Picture Arts and Sciences vzniklo deväť slovenských filmov (Tajnosti, r. Alice Nellis, Démoni, r. Róbert Šveda, Roming, r. Jiří Vejdělek, Polčas rozpadu, r. Vlado Fischer, Muzika, r. Juraj Nvota, Slepé lásky, r. Juraj Lehotský, Jahodové víno, r. Dariusz Jabłoński, Bathory, r. Juraj Jakubisko a Tobruk, r. Václav Marhoul), z ktorých štyri zodpovedajú stanoveným pravidlám a vyzvalo členov k hlasovaniu. Pravidlá Academy of Motion Picture Arts and Sciences sú zverejnené na oficiálnej stránke americkej akadémie; pravidlá pre kategóriu Foreign Language Film Award nájdete TU.

Prezídium SFTA nerealizovalo žiadnu „predselekciu“ filmov. Keďže navrhuje film do súťaže s verejne známymi a presne stanovenými pravidlami, určenie filmov na hlasovanie pre členov SFTA záležalo od splnenia organizátorom stanovených pravidiel. Žiaden iný dôvod neviedol k tomu, že päť slovenských filmov nebolo predmetom hlasovania. Od 18. augusta sa žiaden člen SFTA neobrátil na kanceláriu SFTA so žiadosťou o prehodnotenie znenia hlasovacieho lístka, ani so žiadnou otázkou či pochybnosťou súvisiacou s hlasovacím procesom.  

Vyradenie Bathory malo jasné dôvody

Spoločnosť Jakubisko film Slovakia s.r.o. sa 5. septembra 2008 obrátila na Prezídium so žiadosťou, aby prehodnotilo návrh filmov určených na hlasovanie členmi SFTA vzhľadom na skutočnosť, že film Bathory spĺňa podľa názoru spoločnosti všetky kritériá na to, aby mohol byť predmetom takéhoto hlasovania, resp. aby SFTA požiadala Academy of Motion Picture Arts and Sciences o výnimku pre tak výnimočný slovenský film. Keďže oficiálne zverejnené pravidlá neobsahujú explicitne žiadnu možnú výnimku v kategórii Foreign Language Film Award a túto výnimku nevedela identifikovať ani spoločnosť Jakubisko film Slovakia, Prezídium na základe podnetu pozastavilo vyhodnocovanie hlasovania a obrátilo sa listom na organizátora cien s prosbou o konzultáciu, či bol film Bathory správne posúdený podľa pravidiel.

V opakovanej komunikácii s organizátormi ceny títo pripustili možnosť akceptácie slovenského dabingu ako originálneho jazyka filmu v prípade, že by film striktne spĺňal ostatné kritériá. Tými sú stanovené pomery minimálnej účasti tvorcov z prihlásenej krajiny v troch skupinách. Z krajiny, ktorá prihlasuje film, musia byť:

a) dvaja z troch tvorcov (režisér, výkonný producent a scenár)
b)
štyria zo šiestich tvorcov (výtvarná koncepcia, kamera, kostýmy, strih, zvuk a hudba) – v prípade viacerých tvorcov prichádza do úvahy ten „hlavný“
c) a signifikatné zastúpenie v hlavných hereckých úlohách

Uvedené podmienky musia byť splnené v každej zo skupín zvlášť a zároveň aj kumulatívne vo všetkých troch skupinách, t.j. nestačí aby bolo väčšinové zastúpenie len po konečnom sčítaní všetkých tvorcov.

Pri kontrole účasti tvorcov používala SFTA, rovnako ako jej partnerská americká organizácia, oficiálne informácie o filme (napríklad distribučný list, stránku filmu uvádzanú na distribučnom listekatalóg festivalu v Karlových Varoch...). Distribučný list nie je „marketingovým oznamom“; audiovizuálny zákon (č. 343/2007 Z.z.) ustanovuje aké povinné údaje musí distribučný list obsahovať: „§ 16 Povinné údaje o audiovizuálnom diele; ods. 1 Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný (...) na distribučnom liste uviesť: názov, zoznam autorov, zoznam výkonných umelcov v hlavných úlohách ...“ Na distribučnom liste k filmu Bathory je medzi predstaviteľmi deviatich hlavných postáv uvedená zo slovenského hereckého zastúpenia len p. Jakubisková. 

Vyradenie Bathory malo jasné dôvody

Podľa § 11  audiovizuálneho zákona je výrobca slovenského audiovizuálneho diela povinný dielo najmenej 30 dní pred začatím jeho verejného šírenia zapísať do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, ktoré vedie ministerstvo kultúry. Film Bathory sa v zozname slovenských audiovizuálnych diel dodnes nenachádza

Film Bathory kritérium zastúpenia podľa oficiálnych informácií poskytovaných producentmi a distributérmi nespĺňa a túto skutočnosť potvrdili tiež organizátori ceny. Z uvedených dôvodov dospelo Prezídium (v zložení: Emília Vášáryová, prezidentka SFTA, Juraj Nvota, viceprezident SFTA, Zuzana Mistríková, viceprezidentka SFTA, Peter Dubecký, Peter Jaroš, Marek Leščák, Peter Michalovič a Ivana Zajacová) k stanovisku, že film Bathory nemôže byť predmetom hlasovania. V prípade, že by bol film hlasovaním členov SFTA vybraný a poslaný do Los Angeles, organizátori by ho vylúčili z procesu posudzovania pred samotným hodnotením, čo by znamenalo, že by sa o pozornosť nemohol uchádzať žiaden slovenský film a SFTA by ako partner Academy of Motion Picture Arts and Sciences bola v pozícii organizácie, ktorá nedodržiava pravidlá súťaže platné pre všetky krajiny, ktoré sa súťaže chcú zúčastniť.

Prezídium o svojom rozhodnutí 18. septembra informovalo spoločnosť Jakubisko Film Slovakia. Reakcia producentky filmu bola SFTA doručená 20. septembra aj so žiadosťou, aby boli o situácii informovaní všetci členovia SFTA. 22. septembra rozposlala kancelária SFTA všetkým členom stanovisko Prezídia aj list producentky filmu Deany Jakubiskovej. Do dnešného dňa sa na Prezídium neobrátil ani jeden člen so žiadosťou o zvolanie Valného zhromaždenia alebo s akýmkoľvek iným stanoviskom, ktoré by vyjadrovalo nesúhlas s postupom Prezídia vo veci hlasovania.  

Vyradenie Bathory malo jasné dôvody

Prezídium komunikovalo so spoločnosťou Jakubisko film Slovakia vždy operatívne, poprípade obratom hneď ako získalo informácie od organizátorov ceny. Keďže 22. septembra 2008 sa na prezidentku SFTA obrátila listom advokátska kancelária, ktorou sa nechala spoločnosť Jakubisko film Slovakia zastupovať, SFTA poverila komunikáciou advokáta, pričom jeho odpoveď bola doručená druhej strane 25. septembra 2008. Na tento list už SFTA ani jej advokát nedostali žiadnu reakciu.

Prezídium SFTA opätovne vyjadrilo úctu režisérovi Jurajovi Jakubiskovi a vylúčilo akékoľvek úmyselné „nepripustenie“ filmu Bathory k hlasovaciemu procesu. Zároveň konštatovalo, že film má legitímnu možnosť v tomto i budúcom roku prihlásiť sa v ostatných kategóriách cien Academy of Motion Picture Arts and Sciences; podmienkou je sedemdňová distribúcia filmu v Spojených štátoch amerických, konkrétne v oblasti Los Angeles.

Prezídium SFTA rozhodlo, že v budúcnosti bude pre účely výberu filmu pre Foreign Language Film Award udeľovanú Academy of Motion Picture Arts and Sciences, požadovať od všetkých producentov potvrdenie údajov o filme, ktoré budú musieť byť doložené (rovnako ako to požaduje aj Academy of Motion Picture Arts and Sciences) kópiami oficiálnej komunikácie spojenej s distribúciou daného filmu (distribučný list, plagát, zverejnené inzercie).


autor SFTA 30.9.2008
 • Bathory na dlho očakávanom DVD (28.12.2009 10:51:05)
 • Bathory očami česko-slovenských médií (11.07.2008 21:31:23)
 • Bathory (10.07.2008 1:14:19)
 • Juraj Jakubisko - režisérska legenda (08.07.2008 19:06:29)
 • Bathory - prvý pohľad (01.07.2008 22:49:55)
 • Dokument o Demitrovi porazil Hobita aj Bathory (22.09.2014 20:16:58)
 • Dokumenty porazili Bathory! (21.04.2010 17:04:54)
 • Prekoná Avatar Bathory? (20.01.2010 13:51:04)
 • Bathory vychádza na DVD (19.10.2009 23:27:27)
 • Jánošík prikrátky na Bathory (17.09.2009 14:13:51)
 • Bathory sa vracia do kín? (18.06.2009 16:30:31)
 • Temný rytier porazil Bathory (28.01.2009 23:30:04)
 • Bathory uvidia vo Švédsku (29.09.2008 9:29:21)
 • Bathory má milión divákov! (12.09.2008 19:22:49)
 • Bathory - blockbuster roka (15.07.2008 19:24:49)
 • Meno:
  ODOSLAŤ
  :)

  Žáner: Dráma
  Minutáż˝: 138 min
  Krajina: ČR SR VB Maď
  Rok výroby: 2007
  Homepage www

  Premiéra:
  Premiéra SK: 10.7. 2008
  0 z 10
  0 z 10
  FILMOVÉ PREMIÉRY
  16.5 |
  hodnotenie 6/10
  16.5 |
  hodnotenie 6/10
  16.5 |
  16.5 |
  hodnotenie 8/10
  16.5 |
  hodnotenie 6/10
  23.5 |
  23.5 |
  hodnotenie 8/10
  30.5 |
  hodnotenie 8/10
  15.8 |
  NAJČÍTANEŠIE
  |KASKADÉR
  0
  hodnotenie 8/10
  |SÚPERI
  1
  hodnotenie 8/10
  |KRÁĽOVSTVO PLANÉTY OPÍC
  0
  hodnotenie 7/10
  |FURIOSA: MAD MAX SÁGA
  0
  hodnotenie 8/10
  |FALLOUT
  2
  hodnotenie 9/10
  |SPIACI ÚČET
  0
  hodnotenie 6/10
  |BACK TO BLACK
  0
  hodnotenie 6/10
  |RAZ TO BUDE VŠETKO TVOJE
  0
  hodnotenie 7/10
  |TAROT: KARTY SMRTI
  0
  hodnotenie 4/10
  |DETI TÝCH DRUHÝCH
  0
  hodnotenie 8/10
  FILMOVÉ NOVINKY
  REBRÍČEK SK
  01 |
  návšt. 6830
  02 |
  návšt. 5561
  03 |
  návšt. 5195
  04 |
  návšt. 3556
  05 |
  návšt. 1375
  06 |
  návšt. 1223
  07 |
  návšt. 882
  08 |
  návšt. 809
  09 |
  návšt. 845
  10 |
  návšt. 589
  REBRÍČEK US
  01 |
  $57,0 mil.
  02 |
  $14,0 mil.
  03 |
  $4,7 mil.
  04 |
  $3,5 mil.
  05 |
  $2,5 mil.
  06 |
  $2,3 mil.
  07 |
  $2,0 mil.
  08 |
  $1,8 mil.
  09 |
  $1,5 mil.
  10 |
  $1,1 mil.
  SOCIÁLNE SIETE
  KOMENTÁRE
  Kinema.sk - filmy, seriály

  sector logo
  network
  ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2024 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.