SPOMIENKA NA SAMARITÁNKU

SPOMIENKA NA SAMARITÁNKU

článok„Samaritánka nás nabáda, aby sme pochopili svoje strastiplné životy tak, že prekonáme náboženstvo a zistíme, že šťastie a zúfalstvo je to isté.“ (Kim Ki-duk)

V takmer každom filme kórejského režiséra Kim Ki-duka sme konfrontovaní s dvomi príbehmi. Jeden tvorí vykonštruovaný svet postáv, obsahujúci množstvo prvkov alebo náznakov, na základe ktorých si divák odvíja vo svojej mysli svoj vlastný príbeh. Nič nie je prvoplánové a samotný filmový príbeh slúži skôr ako vodítko pre diváka k vytvoreniu si vlastného sveta, kde na (nielen) emocionálnej báze dokáže vnímať skryté významy. Tie môžu nadobúdať najrôznejší charakter.

Výnimkou nie je ani Samaritánka. Príbeh o neplnoletých dievčatách, zarábajúcich si prostitúciou na cestu do Európy, zapôsobí zvláštnym dojmom a emocionálnou silou, vďaka ktorej začne byť veľmi blízky a každý divák vníma zmysel filmu v „tóne“, v akom na neho zarezonoval.  

Spomienka na Samaritánku Spomienka na Samaritánku

Ide o veľmi osobný prejav Kim Ki-Duka nielen tým, že sa snaží reagovať na problémy týkajúce sa prostitúcie maloletých či referovať o určitých morálnych aspektoch kórejskej spoločnosti, ale najmä tým, že sa usiluje o vykreslenie dôležitosti ľudskej blízkosti spôsobom permanentnej absencie prejavovania citov medzi postavami či osamotenia jednotlivca v spoločnosti. Prvky známe aj z jeho predchádzajúcich filmov sú v prípade Samaritánky prevedené do vzťahu otca a dcéry. (Tým nechcem povedať, že tretia postava nehrá dôležitú úlohu v tomto príbehu.)

Štruktúra filmu je vystavaná ako triptych rozdelený na časti Vasumitra, Samaria, Sonata, ktorý asociuje svätú trojicu a skúma základné spirituálne témy ako sú hriech, úpadok morálky alebo vina. (Takisto môže pripomínať tripartitnú štruktúru Božskej komédie Dante Aligieriho, kde sa rovnako ako v Samaritánke rieši vykupiteľská tematika.) Rovnako dobre však môžeme túto snímku chápať aj ako neustálu dilemu, či je človek schopný niesť aj bremeno iných, či dokáže prijať svoj údel vo svete, v ktorom sa nachádza, či dokáže priznať svoju vinu a či je schopný odpúšťať vinu ostatným.

Spomienka na Samaritánku Spomienka na Samaritánku

V každej časti sledujeme „samostatný“ príbeh jedného z troch protagonistov, pričom vzťahy medzi nimi sú úzko prepojené, respektíve Yeo-Jin tvorí styčný bod medzi nimi. Vasumitra – žena z budhistického príbehu, ktorá sa prostitúciou snažila dosiahnuť zblíženie medzi ľuďmi ako aj ich premenu na oddaných stúpencov budhizmu. S pozíciou Vasumitry sa identifikuje Jae-Young, zo začiatku rozmarná, chápajúca prostitúciu ako hru, pomocou ktorej získava peniaze. Postupne však z hry prechádza na spirituálnu cestu (aspoň v mysli), kde pomáha ľuďom vymaniť sa zo samoty alebo nájsť pochopenie u iného človeka. Nechápe čisto fyzickú či psychickú potrebu druhej strany, ktorú si uvedomuje len jej kamarátka, stvárňujúca v tejto časti jej proťajšok. Obe študentky sú uzatvorené v zvláštnej hre, ktorá ich presahuje, nedá sa z nej ujsť a takisto v nej nemôžu zvíťaziť. Ich vzťah je založený na klamných zdaniach a dualitách.

Samaria – žena obetujúca sa pre iných (podľa biblického mesta Samaria). Príbeh sa orientuje predovšetkým na zo začiatku konzervatívnu Yeo-Jin, ktorá sa po smrti kamarátky postupne mení a berie na seba údel martýra. Tu sa ukazuje už spomínaná dilema (zvládnuť bremeno iných), motivujúca konanie márnotratnej dcéry. Premieňa, respektíve obracia pôvodnú kamarátkinu pozíciu. Kým prvá prijala svoj osud a snažila sa pomáhať ľuďom, druhá v tej istej pozícii neprijíma pozemský údel človeka a verí vo vykúpenie, ktoré je možno dosiahnuť špecifickým konaním, v tomto prípade prostitúciou a vrátením peňazí získaných Jae-Young. Inšpiráciu nadobúda aj v príbehoch o svätcoch, ktoré jej každé ráno rozpráva otec. Vasumitra sa pokúša zmeniť človeka, Samaria usiluje oveľa viac o zobrazenie prehnitej spoločnosti, preklína úpadok tela. Spoločnosť „infikovaná“ rôznymi druhmi ideológie verí v zmenu života, či už počas prítomnej existencie alebo inej, ktorá bude nasledovať. Kim Ki-duk svoj názor vyjadruje v poslednej časti.

Spomienka na Samaritánku Spomienka na Samaritánku

Sonáta – cyklická skladba; neustály kolobeh, ktorý sa dá chápať aj ako návrat k autorovej „poetike prírody“, doplnený neustále opakovanou klavírnou skladbou. Otec s dcérou utekajú z mestskej anonymity do „prázdnoty“ a ticha prírody, kde prežívajú svoje posledné spoločné chvíle (aj keď v skutočnosti každý sám). Netradičné zobrazenie vzťahu otca a dcéry je primárnym v poslednej časti, aj keď pozornosť je venovaná predovšetkým postave otca. Jeseň, jediná vnímateľná časová rovina, kedy sa príbeh odohráva, znamená smútok, zároveň však definuje aj zánik rodinného zväzku. Ich vzťah aj naďalej pretrváva v čiastočnej nevedomosti, no oni sa ju nesnažia vyplniť. Opäť sa ukazuje zbytočnosť slov, aj keď by boli vyslovené, nemali by žiaden účinok. Absencia slov zvýrazňuje emocionálnu stránku, obaja sa mlčky spolupodieľajú na nevypovedanom, no evidentnom utrpení či nešťastí toho druhého. Ich svety sú príliš vzdialené, aby sa navzájom pochopili, no napriek tomu cítia vzájomnú lásku a podporu.

Kruh sa uzatvára, vraciame sa do východiskovej pozície. Zisťujeme, že vôľa a snaha zmeniť stav vecí, nemusí byť postačujúca. „Všetko je súčasťou nášho obyčajného života a jednotlivec môže robiť, čo chce, aj tak sa nikdy nič nezmení.“ (Kim Ki-duk)


Samaria (Južná Kórea, 2004, 97 min.)
Réžia: Kim Ki-duk. Scenár: Kim Ki-duk. Kamera: Sung Sang-jae. Hudba: Park Ji. Hrajú: Han Yeo-reum, Ji-min Kwak, Seo Min-jung, Lee Uhl


autor Daniel Vadocký 12.2.2007
 • Samaritánka (15.01.2007 13:32:23)
 • AKO MAŤ SEX
  [RECENZIA ]
  DOGMAN
  [RECENZIA ]
  FREMONT
  [RECENZIA ]
  NAPOLEON
  [RECENZIA ]
  1
  Jej telo
  JEJ TELO
  [RECENZIA ]
  TROLLOVIA 3
  [RECENZIA ]
  Meno:
  ODOSLAŤ
  :)

  Žáner: Dráma
  Minutáż˝: 97 min
  Krajina: Južná Kórea
  Rok výroby: 2004
  Homepage www

  Premiéra:
  Premiéra SK: 11.1. 2007
  0 z 10
  0 z 10
  FILMOVÉ PREMIÉRY
  30.11 |
  hodnotenie 7/10
  30.11 |
  hodnotenie 6/10
  30.11 |
  30.11 |
  7.12 |
  14.12 |
  14.12 |
  hodnotenie 10/10
  NAJČÍTANEŠIE
  |NAPOLEON
  0
  hodnotenie 7/10
  |MARVELS
  0
  hodnotenie 5/10
  |JEJ TELO
  1
  hodnotenie 7/10
  |UMENIE JESŤ A MILOVAŤ
  0
  hodnotenie 8/10
  |KARAOKE BLUES
  0
  hodnotenie 8/10
  |ZABIJAK
  0
  hodnotenie 8/10
  |STAR TREK: NEZNÁME SVETY 2
  0
  hodnotenie 6/10
  |UMELOHMOTNÉ NEBO
  0
  hodnotenie 8/10
  FILMOVÉ NOVINKY
  REBRÍČEK SK
  01 |
  návšt. 23226
  02 |
  návšt. 14111
  03 |
  návšt. 8642
  04 |
  návšt. 6801
  05 |
  návšt. 2654
  06 |
  návšt. 2599
  07 |
  návšt. 2693
  08 |
  návšt. 2331
  09 |
  návšt. 2101
  10 |
  návšt. 2176
  REBRÍČEK US
  01 |
  $45,0 mil.
  02 |
  $30,0 mil.
  03 |
  $10,0 mil.
  04 |
  $10,0 mil.
  05 |
  $3,6 mil.
  06 |
  $2,8 mil.
  07 |
  $2,7 mil.
  08 |
  $2,5 mil.
  09 |
  $2,3 mil.
  10 |
  $2,0 mil.
  SOCIÁLNE SIETE
  KOMENTÁRE
  Kinema.sk - filmy, seriály

  sector logo
  network
  ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.