KRIŽIACI VO SVÄTEJ ZEMI

KRIŽIACI VO SVÄTEJ ZEMI

článokRozdeľuj a panuj!

Po spletitých rokovaniach medzi križiackymi veliteľmi a Byzantským cisárom sa dohodli dohody, v ktorých sa križiaci zaviazali oslobodené územia vrátiť Byzancii. Po zložení vazalského sľubu sa nechali križiaci preplaviť cez úžinu a začala kampaň, aká nemala dovtedy obdobu.

Na tomto mieste treba povedať, že ak boli križiaci užasnutí z veľkosti Konštantinopola, aj Byzantínci mali obrovský rešpekt z obrovského vojska, ktoré k nim dorazilo. Kronikári hovoria o stotisícovej armáde, čo je pravdepodobne výrazne prehnané. Reálne možno hovoriť o cca 40-tisícovom vojsku, čo i tak bolo na tú dobu obrovskou silou. Jadro armády tvorila ťažká šľachtická jazda (spomeňte si na Statočné srdce), ktorú dopĺňala pechota a samozrejme rôzni remeselníci, pekári, kňazi…

Križiaci vo Svätej zemi

Pri postupe na východ sa stalo prvým prirodzeným cieľom mesto Nikája - akési správne centrum regiónu. Nikájski obranci vedení skúsenosťou s "vojskom" Petra Pustovníka podcenili situáciu a keď zistili, že majú proti sebe odhodlaných a najmä skúsených a dobre vyzbrojených bojovníkov bolo už neskoro. Križiaci Nikáju (pomerne ľahko) dobyli.

Hneď na to však vypukli prvé problémy, ktoré prezrádzali čo to o vnútorných motívoch výpravy. Jednotlivý vodcovia sa začali sporiť kadiaľ ďalej, pričom ich cieľom bolo získať ďalšiu bohatú korisť. O tom, že by sa územia vrátili Byzancii sa ani nehovorilo.    

Časť križiakov sa jednoducho odtrhla, pokračovala ďalej na východ, dobyla územie a stvorila grófstvo Edessa. Podstatná časť vojska však pokračovala ďalej na juh k Jeruzalemu. Následkom namáhavého transportu cez polopúšť (predstavte si že je 30 stupňov a viac a máte na sebe kovové brnenie) a neustálych výpadov moslimov sa pochod mimoriadne sťažil. Nakoniec križiaci dorazili k najväčšiemu mestu oblasti k bohatej Antiochii (tu by som len poznamenal, že väčšina týchto miest mala tradíciu už z dôb antického Grécka).  Antiochiu mal potajomky sľúbenú Bohemund Tarentský a tak kým sa vojská rozbíjali o vysoké múry on tajne rokoval s tureckým veliteľom jednej z brán Firúzom. Tak sa aj stalo, že keď začal rozhodujúci útok, Firúz otvoril bránu, Bohemundovi Normani vtrhli dnu a obsadili mesto. Bohemund ho vyhlásil za vlastnú dŕžavu, za Antiochijské kniežatsvo. Nasttali ďalšie spory a vnútorné boje, ale nakoniec bola Antiochi ponechaná Bohemundovi za prísľub, že bude pokračovať ďalej v ťažení na Jeruzalem.

Nakoniec križiaci dorazili k jeruzalemským bránam, ale mnoho z ich ideálov bolo už vopred demaskovaných. Jedným z najsilnejších motorov celej kampane bola túžba po moci a majetku. Kresťanské správanie sa v zásade nijak nelíšilo od nekresťanského.

Križiaci vo Svätej zemi

"Toto je deň Pánov, radujme sa!"

Boj o Jeruzalem sa zmenil na tvrdé dobýjanie. Moslimský obrancovia vyhnali z Jeruzalema kresťanských Arménov, pretože sa báli ich sabotáži, ale tým vlastne len pomohli križiakom. Tí sa jednak dozvedeli o presnej štruktúre mesta, jednak o otrávených studniach, ktoré boli pripravené ako pasca. Niekoľkodňový neúspech spôsobil v radoch dobyvateľov narastajúcu nervozitu. "Ak je naozaj úmyslom božím, aby sme oslobodili Jeruzalem, prečo sa to nedarí?" pýtali sa stále viacerí? "Naozaj chce boh, aby sme tu boli?"

V tom čase plnom pochybností a zmätkov (vraj) vystúpil jeden z pátrov so svojím vešteckým snom. V sne sa mu zjavil posol boží a odkázal: "Urobte pokánie a zvíťazíte." Celé vojsko prijalo túto správu s nadšením a začala sa pripravovať procesia.

Moslimským obrancom sa naskytol prečudesný obraz. Rytieri i obyčajní vojaci, vyzlečení iba do spodnej bielizne a bosí kráčali procesiou okolo celého Jeruzalemu. Moslimovia sa im posmievali, kričali na ich, oblievali ich vodou.

Medzitým ale vojaci Bohemunda konečne našli vhodné drevo a začali stavať obliehacie veže. Keď skončila procesia, križiaci opäť zaútočili aj za pomoci veží a … Jeruzalem padol. Vtedy nastal pravdepodobne najsmutnejší a najohavnejší moment celej epochy. Rozbesnení križiaci vbehli do mesta a zabíjali všetko čo sa pohlo. Dokonca aj nemoslimov. Napríklad židom, ktorí sa stiahli do svojej synagógy (aby bolo jasné, že nie sú moslimovia) zapálili strechu nad hlavou.  Jeruzalemom tiekla krv potokom. Mnohí boli týmto momentom znechutení a vrátili sa do Európy, mnohí však zostali.

Kráľovstvo latinov

Výsledkom prvej križiackej výpravy bol vznik tzv. latinských panstiev. Grófstvo Edesské, kniežactvo Antiochia a Tripolis boli formálne podriadené Jeruzalemu a dohromady tvorili Jeruzalemské kráľovstvo. V skutočnosti každé panstvo fungovalo nezávislo a postava Jeruzalemského kráľa bola veľmi nevďačnou úlohou. Toto kráľovstvo vytvorilo akýsi ochranný val medzi Byzanciou a arabským svetom, ale vďaka tvrdohlavosti západňárov sa vlastne nikdy nestali spojencami a každý si bojoval za svoje.

Ďalším dôsledkom vojny bolo "objavenie" orientu. Západ čerpal z východu mnohé poznatky. Nielen na bojovom poli (konfrontácia ťažkej jazdy s ľahkou lukostreleckou jazdou) ale najmä v obchode, vo vedách a vo filozofii.

Ďalším dôsledkom, ktorý mal zohrať obrovskú úlohu bol vznik bojových mníšskych rádov. Najskôr Johanitov, potom Templárov a neskôr nemeckých Križiakov. Táto abnormalita (priame spojenie cirkvi a armády) vznikla z potreby chrániť pútnikov, ale veľmi rýchlo začala ašpirovať (najmä v prípade templárov) na najvyššie mocenské ambície. Práve spojenie medzi Templármi - pápežom (skrz hlavu cisterciánov Bernarda - jedného z najvplyvnejších ľudí tej doby) - a jeruzalemskými kráľmi budilo pozornosť. Privilegovaný rád získaval stále silnejšie pozície a pritom si dobre strážil tajomstvo okolo seba (rozhodne zabudnite na nedávny film s N. Cageom). 

Križiaci vo Svätej zemi

Zatiaľ čo podpora západu križiakom slabla a Byzancia sa na zradcov úplne vybodla, Bagdad pripravoval odvetu. Tlak rôznych moslimských vodcov silnel a jednotlivé časti kráľovstva striedavo zanikali a opäť sa obnovovali. Celková sila však rozhodne slabla a tak ani nie je veľkým prekvapením, že nakoniec v roku 1187 bol Jeruzalem dobytý.

Práve pád Jeruzalemu zodvihol v Európe druhú vlnu záujmu o vzdialené východne veci. Začala sa pripravovať druhá výprava, ktorá mala prekonať prvú. Tentoraz už nevelili žiadni grófi a vikingské kniežatá, ale králi. A hneď dvaja. Spoločnú výpravu začali organizovať Ľudovít VII. a Konrad III. Kampaň skončila v podstate fiaskom.

Fiasko druhej výpravy si odniesli aj Templári (obvinení s malej aktivity) a samotné Anglicko kde v neprítomnosti kráľa rozkvitla obrovská korupcia pod "vládou" slabučkého Jána (story o Robinovi Hoodovi).

Nasledovali tretia a štvrtá výprava, ale ich výsledky boli mizivé. Výpravy sa stále viac podobali na žoldnierske výjazdy, než na regulárne armády. Do svätej zeme sa nakoniec dostal iba anglický kráľ Richard "Levie srdce" (Filip II. August sa rozhodol "prezieravo" pre vojnu s Angličanmi a Barbarosa na výprave zomrel), ale ani po urputných bojoch sa mu nepodarilo dobyť Jeruzalem. Nakoniec dohodol "biznis" v podobe mierového chodníka pre kresťanských pútnikov. Križiaci sa nakoniec zaplietli do občianskej vojny v Byzancii (ktorej pôvodne mali pomôcť) a v podstate jej pomohli do hrobu. Oslabený Konštantinopol sa síce ešte nejaký čas bránil, ale nakoniec v roku 1453 padol aj on.

Epilóg

Križiacke výpravy sa stávali stále bizardnejšími a smutnejšími kapitolami európskych dejín. Vrcholom bola takzvaná detská výprava. Nejakú "múdru" hlavu napadlo, že Jeruzalem získajú nevinní - čiže deti. Stovky detí, ktoré prišli do Benátok boli nalodené… a predané do otroctva. Spomeňte si na to, keď budete na San Marco obdivovať kupecké domy…

Templári, ktorí sa stali v Európe (najskôr na Cypre a potom v Paríži) obrovskou silou nakoniec skončili v zatykačoch francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného. Islamská clona, ktorá sa zatiahla na pobreží Malej Ázie zastavila obchod s Indiou a Čínou. Zúfalé talianske mestá a neskôr i Španielsko a Portugalsko museli začať počúvať "snílkov" a fantastov, ako boli Krištof Kolumbus, či Vasco da Gama. Koleso dejín sa točilo ďalej…

Téma pokračuje recenziou na film "Kráľovstvo nebeské".

 


autor Vladimír Kurek 5.5.2005
 • Kráľovstvo nebeské na 4 DVD (06.12.2006 16:28:30)
 • Kráľovstvo Kinemácke (09.05.2005 2:17:16)
 • Kráľovstvo nebeské (06.05.2005 12:10:23)
 • Križiacke výpravy (04.05.2005 22:57:13)
 • Preview: Kráľovstvo nebeské (26.04.2005 20:28:30)
 • Kingdom of Heaven a Ridley Scott (05.11.2003 13:33:08)
 • Meno:
  ODOSLAŤ
  :)

  Žáner: Dráma/Romantický
  Minutáż˝: 145 min
  Krajina: USA
  Rok výroby: 2005
  Homepage www

  Premiéra:
  Premiéra SK:
  0 z 10
  0 z 10
  FILMOVÉ PREMIÉRY
  21.9 |
  hodnotenie 7/10
  21.9 |
  hodnotenie 8/10
  21.9 |
  21.9 |
  hodnotenie 7/10
  21.9 |
  hodnotenie 5/10
  28.9 |
  28.9 |
  28.9 |
  hodnotenie 7/10
  5.10 |
  NAJČÍTANEŠIE
  |EXPENDABLES 4
  0
  hodnotenie 5/10
  |EQUALIZER 3
  1
  hodnotenie 6/10
  |DVE SLOVÁ AKO KĽÚČ
  0
  hodnotenie 6/10
  |HVIEZDY NAPOLUDNIE
  0
  hodnotenie 7/10
  |PRÍZRAK V BENÁTKACH
  3
  hodnotenie 7/10
  |MNÍŠKA 2
  0
  hodnotenie 5/10
  |BOD OBNOVY
  0
  hodnotenie 7/10
  |ČAROVNÁ FLAUTA
  0
  hodnotenie 6/10
  |ŠŤASTNÝ ČLOVEK
  0
  hodnotenie 8/10
  |NA LODI ADAMANT
  0
  hodnotenie 7/10
  FILMOVÉ NOVINKY
  REBRÍČEK SK
  01 |
  návšt. 13709
  02 |
  návšt. 7857
  03 |
  návšt. 5561
  04 |
  návšt. 5649
  05 |
  návšt. 3793
  06 |
  návšt. 3543
  07 |
  návšt. 3414
  08 |
  návšt. 2531
  09 |
  návšt. 2022
  10 |
  návšt. 1850
  REBRÍČEK US
  01 |
  $15,0 mil.
  02 |
  $14,0 mil.
  03 |
  $7,2 mil.
  04 |
  $4,8 mil.
  05 |
  $3,8 mil.
  06 |
  $2,5 mil.
  07 |
  $2,4 mil.
  08 |
  $2,4 mil.
  09 |
  $2,1 mil.
  10 |
  $2,0 mil.
  SOCIÁLNE SIETE
  KOMENTÁRE
  Kinema.sk - filmy, seriály

  sector logo
  network
  ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.