Odovzdávali sa najstaršie slovenské filmové ocenenia Igric

V jubilejnom roku Igrica sa na súťažný stôl dostali diela, ktoré v podstate odrážajú celkový stav domácej filmovej

pridal kinema 30.9.2019 o 19:02
Odovzdávali sa najstaršie slovenské filmové ocenenia Igric


V jubilejnom roku Igrica sa na súťažný stôl dostali diela, ktoré v podstate odrážajú celkový stav domácej filmovej a televíznej tvorby v roku 2018.

Ako potvrdzujú štatistiky, odborné analýzy a celková odozva, zaznamenali sme v hranej oblasti štandardnú úrodu. Čiastočným sklamaním sú najmä dlhometrážne produkcie s majoritnou slovenskou účasťou. Porota mohla vyberať z obmedzeného súboru filmov, medzi ktorými ani jeden z filmov nedosiahol nadpriemernú estetickú a umeleckú hodnotu. Vzhľadom na tento fakt sa porota rozhodla oceňovať tie čiastkové umelecké výkony, ktoré mali nadštandardnú úroveň. V prípade filmov s minoritným slovenským vkladom porota hodnotila výlučne výkony slovenských umelcov, pričom je otázne, či tieto filmy by mali byť predmetov hodnotenia.

Porotu potešili výsledky predovšetkým v dokumentárnej tvorbe, pretože je tematicky, žánrovo i spracovaním pestrá, takže možno upozorniť na viac zaujímavých príspevkov. Čiastočné oživenie priniesol rok 2018 v animovanej tvorbe, kde sa objavili aj nové tváre. Prekvapila absencia publikácií či väčších teoretických štúdií.

Skôr ako koncepcie či výsledky jednotlivých filmov en-block, zaujali individuálne výkony zainteresovaných tvorcov. Verdikt poroty toto konštatovanie objektívne odráža.

Porota pracovala v zložení:
Rudolf Urc - predseda poroty
Peter Michalovič
František Kovár
Yvonne Vavrová
Laco Kraus
Lubomír Vladár
Jaroslav Rihák

Porota sa snažila pristupovať k svojim povinnostiam čo najzodpovednejšie, neprehliadnuť podnety, vyzdvihnúť nové mená a oceniť v rámci možností všetko, čo si z ponúknutého repertoáru ocenenie zaslúžilo. Rudolf Urc, predseda poroty


VÝROČNÉ NÁRODNÉ CENY SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ZVÄZU,
ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV
A LITERÁRNEHO FONDU
ZA AUDIOVIZUÁLNU TVORBU ROKU 2018


IGRIC ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII

Eduard Grečner
režisér, scenárista, publicista


MIMORIADNA CENA

Peter Jaroš
spisovateľ, scenárista, dramaturg


IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ

Martin Šulík za réžiu filmu Tlmočník
Režisérsky výkon Martina Šulíka je sústredený na hodnoverné priblíženie metamorfóz vzťahu medzi obeťou, ergo židovským synom a synom esesáckeho páchateľa zločinu. Tlmočník a syn esesáka absolvujú cestu naprieč Slovenskom po stopách nacistických zločinov a táto cesta mení nielen ich vzájomný vzťah, ale mení aj ich rámce interpretácie udalostí z obdobia druhej svetovej vojny.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ

Timotej Križka za kameru vo filme Duet
Štúdia ženy, ktorá v prostredí letiska, intimity domova a povalového zákutia intenzívne prežíva súčasné dotyky sveta. Kamera citlivo interpretuje psychológiu hrdinky a vierohodnosť jej konania zoči-voči teroristickým výzvam.

Daniel Rihák za réžiu filmu Výlet
V krátkej hranej etude autor majstrovsky navodzuje narastajúce napätie. Minimalistické prostriedky filmovej reči využíva na gradovanie žiarlivého vzťahu muža k žene a prekvapivú pointu.

 

TVORIVÁ PRÉMIÁ ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU

Peter Kelíšek za kameru v seriáli Sestričky
Invenčne prepája autentickú faktúru obrazu so štylizovanými sekvenciami, aby priblížil vnútorný svet postáv v nemocničných priestoroch. Kamera invenčne zasväcuje diváka do všedných, ale aj mimoriadnych situácií, aké ponúka špecifické prostredie.

Rasťo Boroš, Laura Siváková Paššová, Tomáš Konařík a Adam Doležal za scenár seriálu Inšpektor Max
Obrazovo vďačné kriminalistické prostredie poslúžilo autorovi na vybudovanie originálnych zápletiek s dôrazom na individuálne príbehy hrdinov. Podarilo sa mu vyhnúť stereotypom a vytvoriť inšpiračné podnety pre nasledujúce etapy filmového spracovania.


IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU

Katarína Farkašová za réžiu a scenár filmu Švédi z osady
Režisérka a autorka filmu Katarína Farkašová ponúkla zaujímavý pohľad a introspekciu do života troch adoptovaných Rómov do Švédska. Časozbernou metódou veľmi citlivo, takmer po špičkách mapuje prerody v akceptácií vlastnej identity troch mladých Rómov príchodom na Slovensko zo Švédska a zároveň neskĺzava do patetickosti, alebo do prehnanej kritickej investigatívy. Práve táto jej citlivosť jemne „prepisuje“ naše racionálne argumenty o nezaraditeľnosti Rómov do bežnej populácie.


TVORIVÁ PRÉMIA ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU

Ľubomír Slivka za réžiu filmu Pavúk
Strhujúci dokument o legendárnej postave Pavla Pochylého, enfant terrible slovenského horolezectva. Rozporuplný a tragický mýtus človeka s krédom "Nemožné je len jedna z možností."

Pavol Barabáš za réžiu filmu Tieň jaguára
Režisér sa už desaťročia vydáva na cesty do odľahlých kútov našej Zeme a prináša o živote ľudí pôsobivé obrazové svedectvá. Vo filme sa vydal do južnej Ameriky, kde navštívil domorodcov, ktorí sa vyhýbajú stretom s modernou civilizáciou. Film divákovi umožňuje pochopiť životný štýl a hodnoty života komunity, ktorá žije v jednote s prírodou.


IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU

Martin Snopek za réžiu a animáciu filmu Monštrum
Autor tematizuje narastajúci mocenský despotizmus, ktorý vedie k celospoločenskej katastrofe. S použitím animačnej technológie rozfázovaného linorytu evokuje univerzálne varovanie pred nekritickým obdivom k moci, ktorá postupne prerastie do skazonosného finále.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA ANIMOVANÚ TVORBU

Kristína Saganová (Kriss Sagan) za scenár, réžiu a animáciu filmu Poetika Anima
Metamorfózy vzťahu muža a ženy vyjadrila autorka v podmanivej filmovej básni. Vďaka sugestívnej surrealistickej atmosfére ponúkla divákovi aj interpretačne pestrú obsahovú výpoveď.

Marek Jasaň za námet, scenár a réžiu filmu Journey
Presvedčivé stvárnenie charakterov a emócií kreslených postáv. V kontraste s nimi je hlavný hrdina citovo vyprázdnený. Autor navodzuje úvahu o limitoch indivídua izolujúceho sa od spoločenstva ľudí.


IGRIC ZA ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Gabriela Marcinková za rolu Zuzany vo filme Dôverný nepriateľ
Preukázala vyzretosť, hereckú brilantnosť a schopnosť minimalistických detailov pri zachovaní vnútorného napätia príbehu. Svoj výkon budovala s technickou presnosťou, pri ktorej však vždy prekvapila neočakávanou interpretačnou invenciou. Predviedla herecký koncert v mantineloch uzavretého hracieho priestoru v širokom spektre zobrazovacích a interpretačných farieb.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Kamila Magálová za rolu pani Cvrčkovej vo filme Hmyz
Na malej ploche predviedla prvotriedne umenie štylizovaného prejavu bez zbytočných „kudrliniek“. Rozžiarila tak svoju bohatú a pestrú paletu charakterových filmových, televíznych a divadelných rolí o herecký prejav, ktorý balansuje na pomedzí inteligentnej karikatúry, nadsázky a sebahumoru.

Monika Hilmerová za rolu violončelistky Eleny vo filme Duet
Renomovaná herečka predviedla zvnútornený pocit samoty, osamelosti a dezilúzie súčasného človeka. Zároveň však cítiť z jej prejavu silu a odvahu, ktorá sa bije so strachom z neznámeho. Jej výkon, zostane dlho v mysli divákov vďaka prepracovanej výstavbe a štruktúrovaní úspornej mimiky, ktorá „tlmí“ dramatiku a osudovosť tejto postavy.


IGRIC ZA MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Igor Hrabinský za rolu Kysela vo filme Tlmočník
Na relatívne malej ploche príbehu dokázal hodnoverne a sugestívne stvárniť postavu bývalého kolaboranta nacistov, ktorý po rokoch rozpráva o tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny. Jeho rozprávanie nelimituje autocenzúra, vďaka čomu divákovi cez svoj osobný príbeh dokáže priblížiť motiváciu konania domácich kolaborantov a zvrhlosť ľudáckej ideológie.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE


Roman Luknár za rolu Jana Masaryka vo filme Toman
Obdivuhodná tragika váhania a obáv vytvorená na malej ploche - majstrovský výkon zrelého herectva.

Lukáš Latinák za rolu Vladimíra Clementisa vo filme Toman
Herec v ňom stvárnil jemne demýtizovanú tragickú osobnosť. Jeho portrét zlomeného človeka vytvorený bez známky zjednodušovania.


TVORIVÁ PRÉMIA ZA OSTATNÚ FILMOVÚ A TELEVÍZNU TVORBU

Juraj Lihosit za réžiu filmu Vycestovacia doložka pre Dubčeka
Režisér sprítomňuje málo známe stránky súkromného života politika po jeho odstavení z významných funkcií. Proti zákerným metódam štátnej bezpečnosti stavia obdivuhodné úsilie Dubčekových prívržencov na Západe a ich prosté, nepatetické víťazstvo. Filmové, fotografické a písomné archívy tvorivo spája so spomienkami súčasníkov, aby vytvoril sugestívny dokumentárny obraz.

Patrik Lančarič za réžiu filmu Válek
Úspešný pokus o vytvorenie portrétu rozporuplnej osobnosti Miroslava Válka. Na jednej strane je Válek významný slovenský básnik, na druhej strane však nemožno obísť ani jeho politické účinkovanie vo vrcholnej straníckej a vládnej pozícii počas normalizácie. Hodnota dokumentárneho filmu Válek spočíva v širokospektrálnom hľadaní odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú Válkovej umeleckej tvorby a politickej činnosti.

CENA JÁNA FAJNORA
Cena je určená mladým tvorcom do 35 rokov

HRANÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA

Nick Kollár za kameru vo filme Výlet
Dômyselne snímaný emotívny príbeh z produkcie VŠMU s akcentom na sústredenú hereckú akciu. Kameraman sa nesnaží excelovať, prekvapuje bravúrnymi kompozíciami, graduje uhly pohľadu.

DOKUMENTÁRNA FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA

Lena Kušnieriková za réžiu filmu Dzurinda z cyklu Expremiéri
Čisto, akoby bez komentára vyskladala režisérka portrét expremiéra z pohľadu niekoho, kto bol v jeho ére dieťaťom.

ANIMOVANÁ TVORBA

Veronika Kocourková za réžiu a animáciu cyklu Tresky plesky
Dynamicky poňatá moderná rozprávka pre deti upúta nielen zábavným priblížením práce televízneho štábu, ale aj piesňou, básničkou či narážkou na mediálne výstrelky. Originálnu naráciu vtipne obohacujú didaktické poznatky a poučenia, podané hravým, humorným spôsobom.


ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY PRODUCENTOVI
Katarína Vanžurová, In memoriam
producentka

Eduard Grečner legenda bez titulu

Režisér, scenárista, básnik aj filmový recenzent.
Narodený 21.9.1931 v Kopčanoch, takže v septembri tohto roku sa dožije 88 rokov. Na pražskej FAMU najskôr začal študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana, avšak vážne ochorel a po návrate z liečenia prestúpil na odbor dramaturgia a scenáristika. Školu však neukončil a preto chýba pred jeho menom akýkoľvek titul. Tento fakt nič nemení na tom, že ide o zásadnú postavu slovenského filmu. Ako pomocný režisér spolupracoval so Štefanom Uhrom (Poznačení tmou, My z deviatej A, Slnko v sieti).

Ako režisér debutoval hraným filmom Každý týždeň sedem dní (1964), po ktorom nasledovali filmové adaptácie literárnych diel Nylonový mesiac (1965) a Drak sa vracia (1967). Nakrútil filmy pre televíziu Čarodejnica a Mŕtve oči (1971) a v tom roku bol z politických kádrových dôvodov odvolaný vedením STV z nakrúcania televízneho filmu Šampanské. Pretože trval na svojom odsúdení okupácie z 1968, bol v r. 1972 preradený kádrovou straníckou komisiou Koliby (hoci nikdy nebol členom KSS), ako ideovo nebezpečný intelektuál, z pozície filmového režiséra hraného filmu SFT do kolibského dabingu. Tu pracoval až do roku 1991 ako dabingový režisér. Počas tohto obdobia nakrútil už len autorský film pre STV v rámci série filmov „Revolučné tradície slovenského ľudu“: Príbeľská vzbura Janka Kráľa (1978).

K hranej réžii na Kolibe sa vrátil až po prevrate 1989 filmami Pozemský nepokoj (1992) a Jaškov sen (1996), za ktorý po úspešnom predaji filmu do USA v r. 1999 získal titul Posol Slovenska 98.

V roku 1990 sa stal prvým predsedom Slovenského filmového zväzu a v rokoch 1994 – 1996 bol predsedom filmovej komisie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. V súčasnosti stále prednáša na Fakulte dramatických umení, Katedre filmovej dramaturgie a scenáristiky v Banskej Bystrici.

V roku 2017 mu vyšla kniha portrétov a úvah o slovenských aj zahraničných filmových tvorcoch Film ako voľný verš. Je zásadnou a neprehliadnuteľnou postavou slovenskej kinematografie nielen svojou filmovou poetikou, ale aj originalitou svojich esejí, úvah a portrétov.


Peter Jarošod literatúry k filmu

Spisovateľ, scenárista a dramaturg
Narodený 22.1.1940, v Hybiach. Pôsobil ako redaktor vydavateľstva Mladé letá, bol redaktorom Kultúrneho života a Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil v Národnom literárnom centre aj v Národnom osvetovom centre. Ale takmer dvadsať rokov svojho najplodnejšieho tvorivého života pôsobil na Kolibe (Slovenská filmová tvorba) - od roku 1972 ako scenárista a dramaturg až do zániku SFT r. 1990. Dokázal pritiahnuť ku spolupráci viacerých významných slovenských spisovateľov. A aj napriek nevôli ideologickej vrchnosti sa podarilo realizovať mnoho filmov, ktoré patria do klenotnice slovenskej kinematografie.

Podľa vlastných predlôh napísal scenár k filmu Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník, na ktorom sa podieľali aj Milan Lasica a Július Satinský, ďalej scenár k filmu Juraja Jakubiska Tisícročná včela. Scenáristicky sa podpísal aj pod filmy Sneh pod nohami, Tetované časom a Deň slnovratu. Bol dramaturgom filmov Cena odvahy, Skleníková Venuša, Nevera po slovensky a Noční jazdci. V čase, keď bol hlavným dramaturgom Slovenského filmu vznikli dôležité a oceňované filmy ako Ja milujem, ty miluješ, Víťaz, Ružové sny či Signum laudis.

Pôsobil aj ako art producent v producentskej firme Patrika Pašša Trigon Production.
Je velikánom slovenskej literatúry a film Tisícročná včela podľa jeho scenára sa stal kultovým dielom.
EARTHQUAKE BIRD
[RECENZIA ]
GRETA
[RECENZIA ]
SHORTA
[RECENZIA ]
REWIND
[RECENZIA ]
1
News of the World
NEWS OF THE WORLD
[RECENZIA ]
WE CAN BE HEROES
[RECENZIA ]
Meno:
ODOSLAŤ
:)
REBRÍČEK SK
01 |
návšt. 3757
02 |
návšt. 386
03 |
návšt. 360
04 |
návšt. 230
05 |
návšt. 165
06 |
návšt. 91
07 |
návšt. 64
08 |
návšt. 62
09 |
návšt. 40
10 |
návšt. 44
REBRÍČEK US
01 |
$3,2 mil.
02 |
$2,6 mil.
03 |
$2,0 mil.
04 |
$1,1 mil.
05 |
$0,925 mil.
06 |
$0,530 mil.
07 |
$0,430 mil.
08 |
$0,160 mil.
09 |
$0,156 mil.
10 |
$0,150 mil.
SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2021 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk