NÁVRATY: INÁ LÁSKA

NÁVRATY: INÁ LÁSKA

článokTáto „Filmová dráma osobného vzdoru a kompromisu“1 je príbehom mladého medika Petra Hradila (Maroš Kramár), ktorý je po nezákonnom interrupčnom zákroku vylúčený zo štúdií. Rozhodne sa odísť zo svojho prostredia, začať znovu. Je v podstate irelevantné, či Petra viac ťaží svedomie alebo to, aký dopad mal zákrok na jeho život. Divák začína jeho osud sledovať od príchodu do dediny Borinka niekde v horách na strednom Slovensku, kde hľadá dievča, na ktorom zákrok vykonal, aby vrátil zaplatené peniaze. Borinka mu v konečnom dôsledku príde ako vhodné miesto pre nový začiatok, a tak sa zamestná na píle. Jeho túžba po „čistom“ živote však nedostane šancu byť naplnená. Na píle sa odpadové drevo z polomu zapisuje ako drahšie rezivo, čo sa odráža i na výplatách. Po obrode túžiaci Peter sa tak len viac a viac dostáva do konfliktu s miestnymi, ktorých reprezentuje predák píly Rudo Joneš (György Cserhalmi). Jeho vízia nového života sa rozpadá. Rozhodne sa však vytrvať, kým to len bude možné. Odísť by znamenalo vzdať sa.

Scenáristu Inej lásky Jiřího Křižna charakterizoval Pavel Melounek ako známeho „// svými poněkud spekulativními, ale zároveň dráždivě komponovanými příběhy (Stíny horkého léta, Signum Laudis, Mŕtvi učia živých), které se vyznačují absencí jistých psychologických i sociologických prvků, zároveň překotným vývojem dění s množstvím ostře rozehraných situací, opřených o střet většinou dvou monolitně robustních, nápadně rozlišitelných charakterů na ono do jisté míry použitelné, co přežívá z westernových schémat.“2

Návraty: Iná láska

Cez schému westernu môžeme nazerať aj na Inú lásku. Peter predstavuje hrdinu zaťaženého minulosťou, s ktorou chce skoncovať a obnoviť v sebe zmysel pre spravodlivosť a morálku. Jonáš sa v tom prípade dostáva do postavenia rigidného „ochranárskeho“ šerifa, ktorý uprednostňuje stabilitu vzťahov a je schopný si ju vynútiť silou na úkor zákona. Navyše, svoje postavenie (naj)silnejšieho využíva na dosiahnutie peňažného zisku podvodom. Treťou, ale nie nepodstatnou postavou je žena, v tomto prípade Marta. Petrova „pacientka“ a snúbenka Jonáša. Z trojice je jedinou postavu, ktorá sa v priebehu deja nielen „odhaľuje“, ale aj vyvíja. Od podriadenej snúbenky sa stáva ženou, ktorá sa vzbúri. Peter i Jonáš ostávajú počas filmu postavami nemennými, zásadovými. O Jonášovi sa v zásade nedozvieme nič, o Petrovej minulosti sa dozvedáme len z krátkych útržkov, náznakov. Ostatní slúžia n dotvorenie prostredia. „Film je plný viac či menej skrachovaných mužov a žien, je to akési panoptikum bezútešnosti, kde aj pokus o vraždu je takmer rutinou záležitosťou.“3

Stručnosť vo vykreslení postáv má síce svoje odôvodnenie práve v spomenutej štruktúre westernu, ktorý môže pracovať aj s akýmisi „preddefinovanými“ postavami, na druhej strane je tiež zdrojom problémov. Náznakovité predstavenie postáv totiž sťažuje dôveryhodné vykreslenie ich konfliktu, ktorý v prípade Inej lásky končí pokusom o vraždu. Takto daní účastníci konfliktu vyžadujú od režiséra obratnosť a presne premyslenú koncepciu. Trančíkovi sa túto scenáristickú konštrukciu nepodarilo hodnoverne transformovať. Křižanov scenár ponúkol silný príbeh a, aj napriek problematickým zložkám, bol základom pre kvalitnejší film, než nakoniec vznikol. Režijný prístup Dušana Trančíka presadzujúci psychologizáciu postáv, vyostrenie ich konfliktu a najmä pretláčania metaforických rysov príbehu však filmu viac škodí. Tým, že presadzuje významovú zložku obsiahnutú v druhom pláne, dostáva sa  prvý plán do úzadia. Príbeh sa stáva preťaženým. Trančík navyše postráda pevnú koncepciu vedenia hercov, schopnosť základnej mizanscény. Napriek tomu, že Maroš Kramár i György Cserhalmi sú dobrí herci, čo preukazujú aj v detailných záberoch v Inej láske, pôsobia v širších záberoch zmätene, akoby stratení v priestore.  

Návraty: Iná láska

Paradoxne, vo výraze si film zachoval istotu odrážajúcu konkrétnu predstavu. Ponurosť a ošarpanosť prostredia (film sa nakrúcal v exteriéroch Osrblie, Jasenie, Limbach), absencia svetla a preferovanie temných farieb zdôrazňujú obskuritu situácie, v ktorej sa Peter ocitol. Snímanie kameramana Alojza Hanúska pridáva na ťaživosti, depresívnom pocite z filmu, z bezvýchodiskovej situácie, o ktorej hovorí. Skutočne, niet kam odísť. Aj návrat, aj zotrvanie sú rovnako mizerné voľby. Práve obrazová stránka, hoci podfarbená miestami rušivo preexponovanou hudbou Mariána Vargu, osebe je adekvátnym vyjadrením scenáristického zámeru.

„Dušan Trančík vo svojom 6. celovečernom filme usiloval o hlbokú sondu do mravných problémov súčasnosti, o odkrytie pracovnej podoby fungovania niektorých mechanizmov. Ak však jeho režijná práca vo fáze realizácie bol z rôznych príčin orientovaná na improvizáciu, miesto napĺňania premyslenej režijnej predstavy. Výsledný tvar rozhodne nie je tým najambicióznejším minuloročným príspevkom Koliby, akým sa črtal byť vo fáze literárnej prípravy.“4

Iná láska (1985, 72 min)
Réžia: Dušan Trančík. Scenár: Jiří Křiža. Kamera: Alojz Hanúska. Hudba: Marián Varga. Hrajú: Maroš Kramár, György Cserhalmi, Zlata Adamovská, Tomáš Žilinčík, Ján Sedal, Rudolf Hrušínský ml., Ivana Chýlková, Ivan Palúch, Josef Hrubý, Michal Monček, Adela Gáborová, Marta Rašlová, František Velecký, Jana Plichtová, Cyril Drozda

Použitá literatúra:
1. Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinemtografie. Osveta. 1997. s. 424
2. Melounek, P.: Ten, který se „nevpil“. In: Film a doba. roč. 33, 1986,             č. 7.s 402-403
3. Obuch, A.: Iný film Dušana Trančíka. In: Ľud. Bratislava. 25.apríla 1986
4. Bílková, J.: Dotknout se tepu doby. In: Kino. roč. 41, 1986, č. 12. s.15
5. Kodoňová, M. In: Mosty. roč. 12, 18/2003. s.20
6. Zednikovičová, Ľ.: O miere zodpovednosti (rozhovor s Dušanom Trančíkom). In: Večerník, Bratislava. 24.apríla 1987

1 Nový slovenský film 7/1986
2 Melounek, P.: Ten, který se „nevpil“. In: Film a doba. roč. 33, 1986, č. 7.s 402-403
3 Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinemtografie. Osveta. 1997. s. 424
4 Obuch, A.: Iný film Dušana Trančíka. In: Ľud. Bratislava. 25.apríla 1986

 


Meno:
ODOSLAŤ
:)
REBRÍČEK SK
01 |
návšt. 6830
02 |
návšt. 5561
03 |
návšt. 5195
04 |
návšt. 3556
05 |
návšt. 1375
06 |
návšt. 1223
07 |
návšt. 882
08 |
návšt. 809
09 |
návšt. 845
10 |
návšt. 589
REBRÍČEK US
01 |
$57,0 mil.
02 |
$14,0 mil.
03 |
$4,7 mil.
04 |
$3,5 mil.
05 |
$2,5 mil.
06 |
$2,3 mil.
07 |
$2,0 mil.
08 |
$1,8 mil.
09 |
$1,5 mil.
10 |
$1,1 mil.
SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2024 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.