Výzva VŠMU politikom. Opätovne zdôrazňujeme, že umenie a kultúra nie sú majetkom politikov a političiek!

Vyše 400 vysokoškolských učiteľov, študentov a zamestnancov Vysokej školy múzických ...

pridal kinema 18.4.2024 o 23:20
Výzva VŠMU politikom. Opätovne zdôrazňujeme, že umenie a kultúra nie sú majetkom politikov a političiek!


Vyše 400 vysokoškolských učiteľov, študentov a zamestnancov Vysokej školy múzických umení v Brati-slave (VŠMU) adresovalo prostredníctvom jej vedenia koncom januára tohto roka verejné vyhlásenie určené najmä členom výboru pre kultúru a média NR SR.

Napriek tomu, že sme im ponúkli našu aka-demickú pôdu ako priestor pre odbornú diskusiu, doteraz sme nedostali žiadnu odpoveď. Opätovne zdôrazňujeme, že umenie a kultúra nie sú majetkom politikov! Pripomíname sa najmä preto, lebo naše obavy sa nebezpečne napĺňajú.

S faktickým vylúčením verejnosti, mimo zákonného režimu štandardného pripomienkovania, úplným obídením Fondu na podporu umenia (FPU) a jeho legitímnych orgánov, ako aj bez akejkoľvek transpa-rentnej odbornej diskusie výbor NR SR pod vedením Romana Michelka schválil také úpravy zákona o FPU, ktoré túto verejnoprávnu inštitúciu doslova likvidujú. Ich dôsledkom bude priame politické ovládnutie fondu aj možná cenzúra projektov.

Novela fakticky vylučuje z rozhodovania odborné komi-sie fondu a zo stoviek ich členov robí v procese hodnotenia žiadostí iba komparz bez kompetencií. Roz-hodujúci a demokratický hlas expertov a expertiek z celého Slovenska aj zo všetkých oblasti kultúry na-hradí úzka skupina politických nominantov v rade fondu. Tí však nebudú mať reálne možnosti a možno ani vôľu spoznať a posúdiť tisíce predložených žiadostí tak, aby o nich mohli zodpovedne aj zákonne rozhodnúť. Okrem otvorenia priestoru pre neodbornosť, klientelizmus, skrytú či otvorenú cenzúru tak navrhnutá úprava zákona fakticky znemožní fungovanie celého FPU.

Sme presvedčení o tom, že uvedené skutočnosti sú dostatočným dôvodom na to, aby bol tento návrh zákona bezodkladne stiahnutý z rokovania NR SR a aby sa začala odborná diskusia na túto tému. V mene budúcej generácie, za ktorú nesieme zodpovednosť, nahlas žiadame, aby výsmech a ponižova-nie umeleckej obce naši verejní predstavitelia konečne nahradili konštruktívnymi argumentmi a vec-nými riešeniami. VŠMU je naďalej pripravená poskytnúť akademickú pôdu pre otvorenú, korektnú a transparentnú diskusiu, ku ktorej zodpovedných politikov znovu dôrazne vyzývame.

prof. PhDr. Martin Šmatlák, rektor
Mgr. Jana Keeble, prorektorka pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť
Mgr. et Mgr. Jozef Kovalčík, PhD., prorektor pre umeleckú činnosť, rozvoj IKT a oblasť vzťahov s verej-nosťou a médiami
Doc. Lucia Papanetzová, ArtD., prorektorka pre vzdelávanie
prof. Mgr. Markéta Štefková, PhD., prorektorka pre vedeckú a výskumnú činnosť
Matúš Benža, MA, ArtD., dekan Divadelnej fakulty
prof. Irina Čierniková, ArtD., dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty
prof. Darina Smržová, dekanka Filmovej a televíznej fakulty
Mgr. art. Vladimír Sirota, predseda Akademického senátu VŠMU

Meno:
ODOSLAŤ
:)
REBRÍČEK SK
01 |
návšt. 6830
02 |
návšt. 5561
03 |
návšt. 5195
04 |
návšt. 3556
05 |
návšt. 1375
06 |
návšt. 1223
07 |
návšt. 882
08 |
návšt. 809
09 |
návšt. 845
10 |
návšt. 589
REBRÍČEK US
01 |
$57,0 mil.
02 |
$14,0 mil.
03 |
$4,7 mil.
04 |
$3,5 mil.
05 |
$2,5 mil.
06 |
$2,3 mil.
07 |
$2,0 mil.
08 |
$1,8 mil.
09 |
$1,5 mil.
10 |
$1,1 mil.
SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2024 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.