MAFIÁNI V RTVS

MAFIÁNI V RTVS

článokPosledný májový piatok sa skončil pôvodný televízny dvanásťdielny seriál Mafiáni o slovenskej porevolučnej mafii. Celý seriál je zatiaľ kompletne funkčný aj na stránke RTVS, pričom 24. 6. bude odvysielaná ešte špeciálna epizóda, ktorej námet vznikol až v priebehu nakrúcania série a venuje sa J. Svěchotovi a téme prepojenia mafie s dobovými politickými špičkami.

Obsahy jednotlivých častí členia ucelené portréty hlavných predstaviteľov mafie v chronológii ich nástupu na domácu scénu začiatkom deväťdesiatych rokov, kedy sa po rozpade bývalého režimu oslabili mocenské a inštitucionálne štruktúry štátu, čo podporilo rozmach podsvetia. Jeho obraz má tak v seriáli aj svoj dejepisný rozmer. Vynútil si potrebu formulovať historicko-spoločenské východiská, v akých sa mafiánske skupiny sformovali a pôsobili. Hodnotiaci pohľad na nedávnu minulosť je tu sympaticky triezvy a vecný. Dokumentárny seriál tak okrem populárno-náučnej plní aj istú dejepisnú a interpretačnú úlohu.

Aj keď v prípade „hrdinov“ podsvetia je zjavné ich záporné účinkovanie v živote spoločnosti, určite nebolo ľahké a samozrejmé vyniesť na svetlo z istého pohľadu atraktívnu tému o novodobých zločincoch. Obraz „vzostupov a pádov“ ekonomicko-násilníckych skupín nepodľahol mnohým zvodom, na ktoré takáto látka pokúša.

Koncept overených poznatkov s explikačnými komentármi odborníkov bol utriedený v príbehoch top slovenských mafiánov, ich „sľubných“ začiatkov a trpkých koncov. V prvom obsiahlejšom filmovom spracovaní mafiánskych „historiek“ sa tvorcovia držali cennej jednoduchosti a nestraníckosti, dôslednosti a ucelenosti, rovnorodosti a vecnej analýze. Seriál neexhibuje a nezaťažuje pózou. Nepodľahol pikantériám a obrazom násilia, ani autorsko-vyšetrovateľským ambíciám či pozíciám výsmechu alebo nadradenosti. Služba voči zadanej úlohe viac ako príjemne zapôsobila a spoluurčila priamu, ale nijak lacnú, divákovi nadchádzajúcu komunikáciu.

Osou seriálovej úspešnosti sa stala tímovosť. Dlhodobejší záujem Gusta Murína o tému podnietil námet a vznik scenára, otvorenosť pôvodnej televíznej produkcie spoluprácu s externou (S PRO ALFA), čo pod režijným vedením Tibora Szilvásiho (s Dušanom Milkom bol aj spoluatorom strihu) vyústilo do zrozumiteľne fundovanej série s ľahko výchovným akcentom. Autorský komentár - s disciplinovanou bezchybnosťou prednesený Marekom Majeským - sa striedal so spektrom komentárov politikov, policajtov, vyšetrovateľov a novinárov, psychológa i bývalého komplica. Ich zrastenosť s témou, osobnostná zaangažovanosť a vyzretosť vrství a objasňuje dokumentárne „rozprávanie“.

Ku každej „hovoriacej hlave“ bol priradený špecifický uhol snímania, v účinnom normatíve obmieňaný v maximálne dvoch polohách polocelku a detailu. Jednoduchosť a úspornosť sa tu stala cnosťou, výrazovým prostriedkom, čo sa vzťahuje aj na bohatú prácu s archívom. Priliehavé archívne vsuvky a doplnky umiestňovali tému do retropriestoru doby. Aj prosté členenie častí na kapitoly či až prostoduché použitie gongu na zvýraznenie faktu či situácie funguje v prehľadnej kompozícii Mafiánov s milým archaizmom.

To, že sa mafiánske príbehy vynorili z podzemia svojej „nedotknuteľnosti“, spôsobila nielen „bratovražedná“ vojna, vojna gangov, ale aj jej situovanie v trestnom konaní a súdnych procesoch. Ekonomické operovanie mafie v postkomunistickom časopriestore, vrátane malých a veľkých privatizácii, založilo novú éru uplatňovania nelegálnych záujmov brutálnym spôsobom. Záujmy podsvetia sa načahovali k politickým, policajným i súdnym štruktúram, ktorým za ochranu ponúkali svoje služby.

Inštitucionálne ale aj mentálne nedostatočná obrana štátu však nakoniec u nás nevytvorila „mafiánsky“ typ krajiny na spôsob Sicílie či talianskeho juhu, kde násilnícke skupiny nelegálnych obchodov terorizujú jej život. Či je to dané istým dozrievaním našej krajiny alebo jej geografickou zovretosťou, mafiánske postupy nevybojovali na Slovensku víťazstvo a ich „sláva“ sa pripomína z bezpečnej vzdialenosti času a v situácii, keď mafiánsky boss, preživší Mikuláš Černák, môže o triumfálnom revanši snívať vo väzení. Neoprávnené obohacovanie sa z verejných a štátnych zdrojov formou legálnych súťaží a obstarávaní je inou kapitolou našich novodobých dejín a mentality, zrejme ešte príliš funkčnou na seriálový pohľad z odstupu. A ako bolo konštatované v závere dokumentárnej série, provinčné mafiánske praktiky dnes devalvuje globálne pôsobenie kyberzločinov.


autor Eva Vženteková 7.6.2016
Meno:
ODOSLAŤ
:)
REBRÍČEK SK
01 |
návšt. 13474
02 |
návšt. 10808
03 |
návšt. 6513
04 |
návšt. 4577
05 |
návšt. 4954
06 |
návšt. 3606
07 |
návšt. 3522
08 |
návšt. 3169
09 |
návšt. 2652
10 |
návšt. 2386
REBRÍČEK US
01 |
$6,2 mil.
02 |
$3,7 mil.
03 |
$3,4 mil.
04 |
$3,1 mil.
05 |
$2,9 mil.
06 |
$2,8 mil.
07 |
$2,7 mil.
08 |
$1,9 mil.
09 |
$1,3 mil.
10 |
$1,1 mil.
SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
Kinema.sk - filmy, seriály

sector logo
network
ISSN 1336-4197. Všetky práva vyhradené. (c) 2024 SECTOR Online Entertainment / Kinema s.r.o.