Kvalitné filmy ako súčasť vzdelávania na stredných školách?


Jednoznačne áno
Súhlasím, rovnako ako knihy
Áno, plus diskusie k nim
Skôr nie
Neviem sa vyjadriť