Kiná sa postupne otvárajú, plánujete ich návštevu?


Určite čo najskôr
Ešte si asi pár dní počkám
Záleží do filmovej ponuky
Kino mi zatiaľ nechýba
Mám obavu z koronavírusu
Najskôr pojdem do kina v lete